Terveysteknologian käytettävyyssuunnittelu - erityispiirteet ja viranomaisvaatimukset, 31.8.2017, Helsinki [2.6.2017]

TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on luoda kokonaiskuva terveydenhuollon turvallisuuskriittisten laitteiden ja ohjelmistojen käyttöliittymä- ja käytettävyyssuunnittelun viranomaisvaatimuksista ja erityispiirteistä. Käytettävyyssuunnitteluprosessi, liitännäiset standardit ja dokumentaatiovaatimukset esitellään toimialan näkökulmasta. Turvallisuuteen liittyvien käytettävyystekijöiden tunnistamista ja suhdetta riskienhallintaan pohditaan käytännön esimerkein sekä perehdytään keskeisiin oppaisiin ja ohjeisiin, jotka ohjaavat toimialan käyttöliittymäsuunnittelua käyttöturvallisuuden kannalta. Painopiste on sekä EU että US FDA vaatimuksissa.

KOHDERYHMÄRAJAUS: Koulutus on tarkoitettu terveysteknologian toimialan
StartUp- tai PK -tuoteyrityksille sekä toimialan rahoittajan
edustajille.
Koulutuksesta hyötyy myös isompien terveysteknologian tuoteyritysten
rekrytoimat uudet työntekijät sekä terveysteknologian
yhteiskehittämistä tukevissa ekosysteemeissä ja hankkeissa toimivat
terveysalan ammattilaiset.

Ilmoittautuminen avattu 14.5.2017.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen: http://www.usbimed.fi/11

--
Terveisin / Best Wishes

USBIMED Terhi Holappa / Entrepreneur (CEO)

 « takaisin